Ανακοινώνεται ότι σε εφαρμογή του νόμου 4559/2018, από 1.10.2018 το Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ιονίων Νήσων (Τ.Ε.Ι. Ιονίων Νήσων), με έδρα το Αργοστόλι και Τμήματα σε Αργοστόλι, Ληξούρι, Ζάκυνθο και Λευκάδα καταργείται ως αυτοτελές νομικό πρόσωπο και εντάσσεται στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο, το οποίο υπεισέρχεται αυτοδικαίως και χωρίς άλλη διατύπωση σε όλα τα ενοχικά και εμπράγματα δικαιώματα και σε όλες τις υποχρεώσεις του Τ.Ε.Ι. Ιονίων Νήσων, ως οιονεί καθολικός διάδοχος αυτού.

Με την έναρξη ισχύος του ως άνω νόμου στο Ληξούρι ιδρύθηκε Τμήμα Εθνομουσικολογίας το οποίο εντάσσεται στη Σχολή Μουσικής και Οπτικοακουστικών Τεχνών.

Για το πρώην τμήμα Τεχνολογίας Ήχου και Μουσικών Οργάνων συνεχίζεται μεταβατικά η λειτουργία του ως Προγράμματος Σπουδών εντός του Τμήματος Εθνομουσικολογίας μέχρι την αποφοίτηση των ήδη εγγεγραμμένων.