ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΜΟΥΣΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ

Παρακαλούνται οι φοιτητές
που παρακολουθούν το μάθημα Σύγχρονη Μουσική Βιομηχανία να δηλώσουν ως βιβλίο
στον Εύδοξο το παρακάτω:
 
Οργάνωση και χειρισμός ηχητικών
συστημάτων (P.A.)
Κωδικός Βιβλίου στον Εύδοξο:
14674
Έκδοση: 1η έκδ./2001
Συγγραφείς: Καρακίτσιος Χρήστος
ISBN: 978-960-411-092-6
 
Η αλλαγή κρίνεται
αναγκαία εξαιτίας γραφειοκρατικών κωλυμάτων των νέων συγγραμμάτων τα οποία τελικά
δεν μπορούν να δηλωθούν φέτος.

Ο διδάσκων
ΜΑΡΑΓΚΟΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ