ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ-ΜΑΘΗΜΑ: ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

 

 

ΜΑΘΗΜΑ: ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

 

 

ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ

Ως εξεταστέα ύλη έχουν οριστεί τα εξής:

1.     Οι παραδόσεις του μαθήματος

2.     Τα διανεμόμενα διδακτικά εγχειρίδια (βιβλία): θα δοθεί έμφαση στις ενότητες που σχετίζονται με τις μεθόδους διδασκαλίας/τις συμμετοχικές διδακτικές τεχνικές και τους σκοπούς και τους στόχους μιας διδασκαλίας

3.     Οι σημειώσεις της κ. Βασάλα (από τη Βιβλιοθήκη του Τμήματος)

 

ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ

-Ο-

ΔΙΔΑΣΚΩΝ