Ύλη μαθημάτων του κ.Εμμανουήλ

H ύλη των θεωρητικών μαθημάτων του κ.Εμμανουήλ είναι η εξής:

 

1.   
Ραδιοτηλεοπτική Παραγωγή: Όλες οι σημειώσεις του μαθήματος.

2.   
Πολυμέσα: Από το βιβλίο «Τεχνολογία Πολυμέσων» τα κεφάλαια: 1,
5, 6 & 8 και οι σημειώσεις του μαθήματος.

3.   
Μίξη Ήχου: Όλες οι σημειώσεις του μαθήματος & από το βιβλίο
«Ηχοληψία» του Δώδη σελίδες: 414-422.

4.   
Δημιουργική Μουσική Τεχνολογία: Όλες οι σημειώσεις του μαθήματος.

5.   
Προηγμένες Τεχνικές Ηχογράφησης: Οι Σημειώσεις Προηγμένων Τεχνικών
Ηχογράφησης 2018 (
slides) και οι Σημειώσεις Ηχοληψίας 2014.

6.   
MIDI: Τα παρακάτω κεφάλαια από τις σημειώσεις (βιβλίο Αδάμ):

       Κεφάλαιο 2 «Συνδέσεις και επικοινωνία midi οργάνων»

       Κεφάλαιο 3 «Ο κώδικας επικοινωνίας»

       Κεφάλαιο 4 «Δομή του midi μηνύματος»

       Υποκεφάλαιο 5.1 «Note ON» (περιγραφή και δομή μηνύματος μόνο)

       Υποκεφάλαιο 5.2  «Note OFF»
(περιγραφή και δομή μηνύματος μόνο)

       Υποκεφάλαιο 5.3  «Polyphonic Key Pressure» (περιγραφή μηνύματος μόνο)

       Υποκεφάλαιο 5.4  «Overal Key Pressure» (περιγραφή μηνύματος μόνο)

       Υποκεφάλαιο 5.5  «Program Change» (περιγραφή μηνύματος μόνο)

       Υποκεφάλαιο 5.6  «Pitch Bend»
(περιγραφή μηνύματος μόνο)

       Υποκεφάλαιο 5.7  «Control Change» (περιγραφή μηνύματος μόνο)

       Τα εξής controllers (νούμερο και περιγραφή): cc#1 Modulation MSB, cc#2 Breath Controller MSB, cc#7 Main volume MSB,
cc#10 Pan MSB, cc#11 Expression MSB, cc#64 sustain (hold 1) on/off, cc#123 All
notes off

       Τα τεσσερα midi modes

       Υποκεφάλαιο 6.1  «System real time messages» έως και midi clock

       Υποκεφάλαιο 6.2  «Midi Time Code» (περιγραφή μόνο)

       Υποκεφάλαιο 6.3 «System Exclusive Messages» (περιγραφή μόνο)

       Υποκεφάλαιο 8.3 «Quantize»

       Υποκεφάλαιο 8.4 «Standard Midi Files»

       Κεφάλαιο 10 «General Midi»

Ο διδάσκων,
Μ.Εμμανουήλ