Παράδοση τελικών εργασιών του εργαστηρίου Δημιουργικής Μουσικής Τεχνολογίας

Ενημερώνονται οι φοιτητές του εργαστηρίου Δημιουργικής Μουσικής Τεχνολογίας ότι η παράδοση των τελικών εργασιών tape θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 2/2/2018, στην αίθουσα Β4, μεταξύ 17.00 και 19.00. Τα μουσικά αρχεία θα πρέπει να τα παραδώσετε στον φοιτητή πρακτικής σε μορφή στέρεο WAV ή AIFF. Εργασίες που θα παραδωθούν εκπρόθεσμα ή σε άλλο φορματ δεν θα γίνουν αποδεκτές.
Ο διδάσκων,
Μ.Εμμανουήλ