ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΕΤΑΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΜΕΤΑΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ MASTERING

H εξέταση του εργαστηρίου του μαθήματος
Μεταπαραγωγή και
Mastering
θα
πραγματοποιηθεί την Δευτέρα 12/2, Τρίτη 13/2 και Τετάρτη
14/2 με παράδοση και εξέταση της ατομικής εργασίας. Όσοι φοιτητές δεν παρακολουθούν
το εργαστήριο έχοντας πάρει απαλλαγή καλούνται να επικοινωνήσουν με τον διδάσκοντα
για να κανονίσουν την ημέρα και ώρα που θα εξεταστούν. Επίσης, καλούνται να προμηθευτούν
έγκαιρα το υλικό για την τελική εργασία.
 
Ο διδάσκων Μαραγκός Φάνης