ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΑΘΗΜΑ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΜΟΥΣΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ

Οι φοιτητές που παρουσίασαν εργασία στο μάθημα Σύγχρονη Μουσική Βιομηχανία καλούνται
να στείλουν την εργασία τους σε ψηφιακή μορφή (.pdf), σύμφωνα με τις οδηγίες
που τους έχουν δοθεί, μέχρι την Κυριακή 11.2.2018.
Καμία εργασία δεν θα γίνει αποδεκτή μετά την συγκεκριμένη ημερομηνία.
Για τους φοιτητές που παρουσίασαν και θα αποστείλουν την εργασία τους ο βαθμός
του μαθήματος θα
αντιστοιχεί στο 100% του βαθμού της εργασίας τους.
 
 
Ο διδάσκων Μαραγκός Φάνης