Ανακοίνωση κ. Λασκαρη – Εργαστήριο Πληρφορικής

Οι φοιτητές που παρακολουθούν τις ομάδες μου στο Εργαστήριο Πληροφορικής καλούνται να εξεταστούν τις ίδιες ώρες που είχαν εργαστήριο αλλα την Παρασκευή 2/2.
Αναλυτικά:
Η ομάδα της Τρίτης 11-13 θα εξεταστεί την Παρασκευή 11-13

Η ομάδα της Τρίτης 13-15 θα εξεταστεί την Παρασκευή 13-15

Η ομάδα της Τρίτης 15-17 θα εξεταστεί την Παρασκευή 15-17  

Ο Διδάσκων
Ν. Λάσκαρης