Προκήρυξη Πανελλήνιου Μαθητικού Διαγωνισμού Ποίησης Γιάννη Κουτσοχέρα

 

 

 

Σας διαβιβάζουμε, σε συνημμένο αρχείο, το με αρ. πρωτ. 488/29-1-2018 έγγραφο του Δήμου Καλαβρύτων με θέμα: ” Προκήρυξη Πανελλήνιου Μαθητικού Διαγωνισμού Ποίησης Γιάννη Κουτσοχέρα” για ενημέρωσή σας και για ενέργειες λόγω αρμοδιότητάς σας.

 

Για περαιτέρω διευκρινίσεις επί του περιεχομένου του εγγράφου, παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να επικοινωνήσουν απευθείας με τον φορέα έκδοσής του.

 

Τμήμα Γ΄ Τεκμηρίωσης και Διασφάλισης Ποιότητας

Δ/νση Οργανωτικής και Ακαδημαϊκής Ανάπτυξης

Γενική Διεύθυνση Ανώτατης Εκπαίδευσης

Υπουργείο  Παιδείας, Έρευνας  και Θρησκευμάτων

Α. Παπανδρέου 37,

 15180 Μαρούσι, Αθήνα

 e.mail: dqa@minedu.gov.gr