Προσοχή: Ανακοίνωση Αλλαγών στο πρόγραμμα της Εξεταστικής

Η εξέταση των παρακάτω μαθημάτων διαφοροποιείται σε σχέση με
το υφιστάμενο πρόγραμμα:

Οι αλλαγές αφορούν στα μαθήματα:

ΘΕΩΡΙΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ Ι (Βλέπε παρακάτω)
ΘΕΩΡΙΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΙΙ (Θα εξεταστεί την ίδια μέρα δηλαδή Παρασκευή
16/2/18 και ώρες 11:00-13:00 αντί 15:00-17:00
ΙΣΤΟΡΙΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ Ι (Βλέπε παρακάτω)
ΙΣΤΟΡΙΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΙΙ (Βλέπε παρακάτω)
ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ Το μάθημα θα εξεταστεί την Πέμπτη
15/2/2018 και ώρες 19:00-21:00 αντί 15:00-17:00.
ΜΟΥΣΙΚΑ ΣΥΝΟΛΑ Το μάθημα θα εξεταστεί την Πέμπτη 15/2/2018 και
ώρες 17:00-19:00 αντί Παρασκευής 16/2/2018και ώρα 17:00-19:00

 

Για τις υπόλοιπες αλλαγές βλέπε παρακάτω όπου προσδιορίζονται και
ομάδες για την εξέταση των μαθημάτων:

ΜΑΘΗΜΑ: ΘΕΩΡΙΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ Ι (ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 16/2/18)
ΟΜΑΔΑ Α΄. (ΩΡΑ: 17:00-19:00)
Από ΑΓΟΥΡΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ μέχρι και ΜΑΥΡΟΜΑΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΟΜΑΔΑ Β΄. (ΩΡΑ: 19:00-21:00)
Από ΜΑΥΡΟΜΑΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ μέχρι και ΧΩΡΑΦΑΪΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΜΑΘΗΜΑ: ΙΣΤΟΡΙΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ Ι (ΠΕΜΠΤΗ 15/2/18)

ΟΜΑΔΑ Α΄. (ΩΡΑ: 13:00-15:00)
Από ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟ ΔΙΟΝΥΣΙΟ μέχρι και ΛΙΟΠΕΤΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ

ΟΜΑΔΑ Β΄. (ΩΡΑ: 15:00-17:00)
Από ΜΑΓΚΩΝΗ ΑΘΑΝΑΣΙΟ μέχρι και ΧΡΥΣΗ ΞΕΝΟΦΩΝΤΑ

ΜΑΘΗΜΑ: ΙΣΤΟΡΙΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΙΙ (ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 16/2/18)
ΟΜΑΔΑ Α΄. (ΩΡΑ: 13:00-15:00)
Από ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ μέχρι και ΛΙΟΠΕΤΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ
ΟΜΑΔΑ Β΄. (ΩΡΑ: 15:00-17:00)
Από ΜΑΓΚΩΝΗ ΑΘΑΝΑΣΙΟ μέχρι και ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΙΔΗ ΝΙΚΟΛΑΟ

Σημείωση:
Θα τηρηθούν απαρέγκλιτα οι ομάδες που έχουν προσδιοριστεί για
την απρόσκοπτη διεξαγωγή της εξεταστικής διαδικασίας.

 

ΝΕΟ ΠΡΌΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΉΣ (Πατήστε εδώ)