Προκήρυξη υποτροφιών Ρουμανίας προς αλλοδαπούς φοιτητές μη προερχόμενους από χώρες-μέλη της Ε.Ε. για το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019

 

ΘΕΜΑ: Ενημέρωση σχετικά με προκήρυξη υποτροφιών Ρουμανίας προς αλλοδαπούς φοιτητές μη προερχόμενους από χώρες-μέλη της Ε.Ε. για το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019

Διά του παρόντος σας ενημερώνουμε σχετικά με το πρόγραμμα χορήγησης υποτροφιών των Υπουργείων Εξωτερικών και Παιδείας της Ρουμανίας σε αλλοδαπούς φοιτητές, μη προερχόμενους από χώρες-μέλη της Ε.Ε. που διαμένουν στη χώρα μας, για το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθυνθούν για περισσότερες πληροφορίες στο Μορφωτικό Τμήμα της Πρεσβείας της Ρουμανίας στην Αθήνα ή να ανατρέξουν στην ιστοσελίδα του Ρουμανικού Υπουργείου Εξωτερικών: www.mae.ro/en/node/10251 .