ΠΡΟΦΟΡΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΤΟΥ κ. ΚΑΤΕΡΕΛΟΥ

[category: ανακοινώσει- γραμματείας]

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

 

 

Παρακαλούνται οι φοιτητές που θα δώσουν προφορικά τα
μαθήματα του κ. Κατερέλου την Δευτέρα 12-02-2018 να προσέλθουν στις 17:00.

 

 

 

 

 

 

                                                                         
Ο Διδάσκων

                                                                         Δ. Κατερέλος