Πρόγραμμα Υποτροφιών Κορέας για μεταπτυχιακές σπουδές

 

ΘΕΜΑ: Πρόγραμμα Υποτροφιών Κορέας για μεταπτυχιακές σπουδές

Διά του παρόντος σας ενημερώνουμε ότι το Ινστιτούτο «National Institute for International Education» (NIIED) της Κορέας χορηγεί σε δύο Έλληνες υπηκόους υποτροφία για μεταπτυχιακές σπουδές στην Κορέα στο πλαίσιο του Προγράμματος «2018 Graduate GKS».

Οδηγίες για την υποβολή της αίτησης, τα προσόντα και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα http://www.studyinkorea.go.kr/en/cop/bbs/JobBoard/selectBoardArticle.do.

Οι ενδιαφερόμενοι υποβάλλουν την αίτηση και όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά στην Πρεσβεία της Κορέας μέχρι την 16η Μαρτίου 2018. Οι συνεντεύξεις των υποψηφίων, που έχουν υποβάλει εμπρόθεσμα τις αιτήσεις τους και όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά θα πραγματοποιηθούν από την Πρεσβεία της Κορέας.

Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούμε επικοινωνήστε με την κα Aggeliki KO, στην ηλεκτρονική διεύθυνση gremb@mofa.go.kr ή στο τηλέφωνο 210 6984080-2.