Εργαστήρια Ακουστικής (Εγγραφές)

Όσοι από τους φοιτητές δεν έχουν ακόμη εγγραφεί σε κάποια από τις Εργαστηριακές Ομάδες του εργαστηρίου Ακουστικής (είτε με τον κ. Κόκκινο είτε με τον κ. Αραβαντινό) μπορούν να έρθουν για να εγγραφούν την Παρασκευή 9/3/2018 στις 13:00 στην αίθουσα Β1.
Εκ των διδασκόντων