Ανακοίνωση για το μάθημα Ψηφιακή Σύνθεση Ήχου

Ο χωρισμός των ομάδων στα εργαστηριακά τμήματα θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 13/3, ώρα 18:00 στην αίθουσα Β4

Οι ώρες του μαθήματος Ψηφιακή Σύνθεση Ήχου είναι οι παρακάτω

Θεωρία Τρίτη 13:00-15:00 αιθ. Β4

Εργαστήριο 1  Δευτέρα 17:00-19:00 αιθ. Α4

Εργαστήριο 2 Τρίτη 19:00-21:00 
Εργαστήριο 3 Τετάρτη 9:00-11:00
Εργαστήριο 4 Τετάρτη 11:00-13:00