Εργαστήρια Μίξης Ήχου [διόρθωση]

Οι εγγραφές στα εργαστήρια του μαθήματος “Μίξη Ήχου” θα γίνουν την Δευτέρα, ώρα 17.00-19.00, στην αίθουσα Α1 και όχι στην Α4 όπως γράφτηκε από λάθος στην προηγούμενη ανακοίνωση.
Ο διδάσκων,
Μ.Εμμανουήλ