Ακουστική και Ηλεκτροακουστική (Φροντιστήριο)

Γίνεται γνωστό στους φοιτητές ότι το φροντιστήριο Ακουστικής και Ηλεκτροακουστικής θα ξεκινάει κάθε Τρίτη στις 9:00 και όχι στις 12:00. 

Ο διδάσκων,
Νίκος Αραβαντινός-Ζαφείρης