Ομάδες ΨΕΗ (Ε)

Οι Τελικές Ομάδες για το Εργαστήριο Ψηφιακή Επεξεργασία Ήχου είναι:

Α/Α Αριθμός Μητρώου Δήλωση Δίωρου Αριθμός Μητρώου Δήλωση Δίωρου Αριθμός Μητρώου Δήλωση Δίωρου
1 2117 Τετάρτη 13:00 – 15:00 2095 Τετάρτη 15:00 – 17:00 2111 Τετάρτη 17:00 – 19:00
2 2108 Τετάρτη 13:00 – 15:00 2119 Τετάρτη 15:00 – 17:00 2259 Τετάρτη 17:00 – 19:00
3 2093 Τετάρτη 13:00 – 15:00 2173 Τετάρτη 15:00 – 17:00 2089 Τετάρτη 17:00 – 19:00
4 2163 Τετάρτη 13:00 – 15:00 2160 Τετάρτη 15:00 – 17:00 2364 Τετάρτη 17:00 – 19:00
5 2120 Τετάρτη 13:00 – 15:00 1977 Τετάρτη 15:00 – 17:00 2349 Τετάρτη 17:00 – 19:00
6 2156 Τετάρτη 13:00 – 15:00 2180 Τετάρτη 15:00 – 17:00 2169 Τετάρτη 17:00 – 19:00
7 2146 Τετάρτη 13:00 – 15:00 2125 Τετάρτη 15:00 – 17:00 2102 Τετάρτη 17:00 – 19:00
8 2100 Τετάρτη 15:00 – 17:00 2167 Τετάρτη 17:00 – 19:00
9 2132 Τετάρτη 15:00 – 17:00 2104 Τετάρτη 17:00 – 19:00
10 2139 Τετάρτη 15:00 – 17:00 1959 Τετάρτη 17:00 – 19:00
11 2143 Τετάρτη 15:00 – 17:00 2034 Τετάρτη 17:00 – 19:00
12 2171 Τετάρτη 15:00 – 17:00 2094 Τετάρτη 17:00 – 19:00
13 2145 Τετάρτη 15:00 – 17:00 2092 Τετάρτη 17:00 – 19:00
14 2149 Τετάρτη 17:00 – 19:00
15 2164 Τετάρτη 17:00 – 19:00

 

Οι σπουδαστές με τους ακόλουθους αριθμούς μητρώου (πίνακας που ακολουθεί) δήλωσαν το δίωρο 17:00 – 19:00 καθ υπέρβαση του ορίου που έγραφε η ανακοίνωση. Δεδομένου οτι το δίωρο 17:00 – 19:00 έχει καλυφθεί καλούνται να διαλέξουν ποιο απο τα υπόλοιπα δύο (15:00 – 17:00 ή 17:00 – 19:00) επιθυμούν να παρακολουθήσουν. Σε συνεννόηση με κάποιον συμφοιτητή τους μπορούν να κάνουν και αμοιβαία ανταλλαγή.

 

Αριθμός Μητρώου
1976
2247
2220
2131
2004

Ο Διδάσκων

Δρ. Νικόλαος Λάσκαρης