Ανακοίνωση για την Σίτιση των Φοιτητάν κατά την περίοδο των Πασχαλινών διακοπών

 

Σας ενημερώνουμε ότι η Σίτιση των Φοιτητών του ΤΕΙ Ιονίων Νήσων θα διακοπεί κατά την περίοδο των Πασχαλινών διακοπών και συγκεκριμένα από την Μεγάλη Πέμπτη 05/04/2018 έως και την Τετάρτη 11/4/2018.

Τελευταία ημέρα Σίτισης των Φοιτητών θα είναι η  Μεγάλη Τετάρτη 04/4/2018 και η πρώτη ημέρα Σίτισης μετά το Πάσχα θα είναι η Πέμπτη 12/4/2018.