Εργασίες Μίξης Ήχου – Πρόγραμμα DAW

Παρακαλούνται οι φοιτητές που παρακολουθούν το εργαστήριο “Μίξη Ήχου” όπως δηλώσουν το πρόγραμμα DAW που θα χρησιμοποιήσουν στην πραγματοποίηση της πρώτης εργασίας τους, μετά τις διακοπές του Πάσχα. Το πρόγραμμα θα δηλωθεί με αποστολή email στον διδάσκοντα (minas_e@yahoo.com), μαζί με τα στοιχεία του φοιτητή και θα πρέπει να είναι κάποιο από την παρακάτω λίστα:
1. AVID Protools
2. Apple Logic Pro X
3. Steinberg Cubase
4. Motu Digital Performer
5. Cockos Inc. Reaper
Η δήλωση θα πρέπει να γίνει το αργότερο μέχρι την Παρασκευή 30 Μαρτίου 2018. Πριν δηλωθεί, το πρόγραμμα θα πρέπει να έχει εγκατασταθεί στον προσωπικό η/υ κάθε φοιτητή και να έχει δοκιμαστεί η ορθή λειτουργία του. Για απορίες ή συμβουλές απευθυνθείτε στον διδάσκοντα.
Ο διδάσκων,
Μ.Εμμανουήλ