Εργασίες Μίξη Ήχου (Θεωρία) – Οδηγίες

Όσοι φοιτητές είναι εγγεγραμμένοι στο μάθημα Μίξη Ήχου (Θεωρία) και δεν βρίσκονται στη λίστα των εργασιών που ανακοινώθηκε προ ημερών παρακαλούνται να επικοινωνήσουν άμεσα με τον διδάσκοντα για να τους δωθεί θέμα.
Ως προς την εκπόνηση των εργασιών, σας συμβουλεύω να δώσετε έμφαση στην περιγραφή του τί είναι η συσκευή που έχετε αναλάβει να μελετήσετε, ποιές οι ιδιαιτερότητές της και πως μπορεί να χρησιμοποιηθεί δημιουργικά. Αναζητείστε παραδείγματα εφαρμογών που προτείνονται από τον κατασκευαστή ή άλλους χρήστες. Στα ρυθμιστικά θα αναφερθείτε πολύ σύντομα, αναφορικά και θα τονίσετε μόνο όσα δεν συνηθιζονται σε άλλα μοντέλα της ίδιας κατηγορίας και μπορεί να αποτελούν ιδιαίτερο χαρακτηριστικό της δικής σας συσκευής. Ιστορικές αναφορές θα ήταν χρήσιμο να συμπεριληφθούν, συνοπτικά, εφόσον το αντικείμενο που ερευνάτε έχει κάποια σημαντική ιστορία.
Η παρουσίασή της έρευνάς σας θα γίνει με χρήση οπτικοακουστικών μέσων, δίνοντας έμφαση στην χρηστικότητα του αντικειμένου μελέτης σας και στην προβολή σχετικών βίντεο ή ηχητικών δειγμάτων. Η διάρκεια της παρουσίασής θα είναι 15 λεπτά και θα αξιολογηθεί μαζί με το κείμενό σας. Με την ολοκλήρωση κάθε παρουσίασης θα ακολουθεί χρόνος 5 λεπτών για ερωτήσεις.
Είμαι στη διάθεσή σας για διευκρυνίσεις.
Ο διδάσκων,
Μ.Εμμανουήλ