Εύδοξος – Συγγράμματα Μαθημάτων κ.Εμμανουήλ

Για τα μαθήματα του κ.Εμμανουήλ παρακαλούνται οι φοιτητές να προμηθευτούν τα παρακάτω συγγράμματα από τον Εύδοξο:

1. Για Ραδιοτηλεοπτική Παραγωγή – Ραδιοτηλεοπτική Παραγωγή, Σκλαβούνης Γεώργιος Ν.
2. Για  Μίξη Ήχου – Η Τέχνη της Μίξης, Καρακίτσιος Χρήστος
3. ΓΙα Πολυμέσα – Τεχνολογία πολυμέσων, Δημητριάδης Σταύρος Ν.,Πομπόρτσης Ανδρέας Σ.,Τριανταφύλλου Ευάγγελος Γ.

Για όλα τα παραπάνω μαθήματα θα δοθούν και σημειώσεις από τον διδάσκοντα.

Ο διδάσκων,
Μ.Εμμανουήλ