«Διαβίβαση πρόσκλησης για Εκπαιδευτική ‘Εκθεση στη Σλοβακία»

ΘΕΜΑ : «Διαβίβαση πρόσκλησης για Εκπαιδευτική ‘Εκθεση στη Σλοβακία»

Διά του παρόντος σας διαβιβάζουμε πρόσκληση που αφορά στη διοργάνωση εκπαιδευτικής Έκθεσης

“Akademia & Vapac” για προβολή προγραμμάτων σπουδών τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και επαγγελματικής

απασχόλησης, στη Σλοβακία (Μπρατισλάβα, 9-11 Οκτωβρίου 2018).

Η Έκθεση απευθύνεται σε ακαδημαϊκά ιδρύματα τα οποία επιθυμούν να προβάλουν τα προγράμματά τους

σε Σλοβάκους μαθητές και φοιτητές, σχετικά με τις ευκαιρίες πραγματοποίησης σπουδών και

επαγγελματικής απασχόλησης προπτυχιακών, μεταπτυχιακών και τελειόφοιτων μαθητών δευτεροβάθμιας

εκπαίδευσης (Study and Career Fair).

Περισσότερες πληροφορίες υπάρχουν στο συνημμένο έγγραφο.

Η αίτηση συμμετοχής στην Έκθεση γίνεται ηλεκτρονικά, μέσω της ιστοσελίδας www.akademiavapac.sk/en

(στην αγγλική γλώσσα), με προθεσμία υποβολής την 30η Ιουνίου 2018.