Ανακοίνωση για τα μαθήματα του κ. Θεοχαρίδη

Την ερχόμενη εβδομάδα, επιπλέον των κανονικών μαθημάτων θα πραγματοποιηθούν και αναπληρώσεις ως εξής:

Ψηφιακή Σύνθεση Ήχου (Αιθ Β4): Θεωρία, Δευτέρα 13:00 – 15:00 / Εργαστήρια, Τετάρτη 13:00 – 15:00 και 17:00 – 19:00

Δεδομένα και Αλγόριθμοι στον Ήχο (Αιθ Β4): Τετάρτη 19:00 – 21:00

Τεχνικές Ηχογράφησης (Αιθ Α3): Δευτέρα 9:00 – 13:00

Φίλιππος Θεοχαρίδης