Ανακοίνωση Αραβαντινός

Τα μαθήματα (Ακουστική(Ε) και Ηλεκτροακουστική(Θ)) του κ. Αραβαντινού δεν θα πραγματοποιηθούν την Πέμπτη 10/5/2018 και την Παρασκευή 11/5/2018. Η αναπλήρωσή τους θα πραγματοποιηθεί σε ώρες και ημέρες που θα ανακοινωθούν.

Ο διδάσκων
Νίκος Αραβαντινός-Ζαφείρης