Αναπλήρωση Μαθημάτων

Προς ολοκλήρωση των παραδόσεων στο μάθημα “Δίκαιο Επιχειρήσεων και Πνευματικά Δικαιώματα” θα πραγματοποιηθούν οι ακόλουθες αναπληρώσεις:
Πέμπτη 14/06/2018 ώρες 15:00 – 21:00
Παρασκευή 15/06/2018 ώρες 09:00-15:00.
Ο Διδάσκων