Ανακοίνωση Εργαστηρίου ΑΚΟΥΣΤΙΚΗΣ

Ενημερώνονται οι φοιτητές του Εργαστηρίου Ακουστικής, ότι θα πρέπει να δηλώσουν την τρέχουσα εβδομάδα (11-15/6/2018) τη συμμετοχή τους στην εξέταση του Εργαστηρίου. Η δήλωση θα γίνεται τις ώρες και ημέρες που έχουν Εργαστήριο στον καθηγητή της εργαστηριακής τους ομάδας.
Διευκρινίζεται ότι όσοι φοιτητές εξετάζονται προφορικά, θα πρέπει να έλθουν σε συνεννόηση με τον Καθηγητή της εργαστηριακής τους ομάδας.
Οι διδάσκοντες
Α. Κόκκινος
Ν. Αραβαντινός