Ανακοίνωση για το μάθημα Τεχνικές Ηχογράφησης

Ανακοίνωση για το
μάθημα Τεχνικές Ηχογράφησης
 
Όλοι οι φοιτητές
που παρακολουθούν το Εργαστήριο Τεχνικές Ηχογράφησης θα πρέπει να έχουν δηλώσει
ημέρα και ώρα εξέτασης στον αντίστοιχο διδάσκοντα. Υπενθυμίζεται ότι οι
εξετάσεις είναι ατομικές και όχι ομαδικές και ΔΕΝ θα διεξαχθούν τις ώρες και
τις ημέρες διεξαγωγής των μαθήματων, αλλά σε ημέρες και ώρες που έχουν
υποδείξει οι διδάσκοντες  των εργαστήριων.
 
Επίσης, καλούνται
την Τετάρτη 20/6 στις 17:00-18:00 στην αίθουσα Α3 όσοι φοιτητές έχουν απορίες σχετικά
με την Ύλη του μαθήματος Τεχνικές Ηχογράφησης Θεωρία καθώς και απορίες σχετικά
με τις συνδεσμολογίες του  Εργαστήριου.

Μαραγκός Φάνης