Τελική εργασία Μίξης Ήχου – Γράψιμο Report

Στον παραδοτέο φάκελο της εργασίας θα
πρέπει να συμπεριληφθεί αρχείο κειμένου στη μορφή
pdf (π.χ. Μηνάς
Εμμανουήλ_Breathe_Report) που θα περιλαμβάνει τις εξής πληροφορίες:

1.    
Πίνακας με τα κανάλια που χρησιμοποιήθηκαν
στη μίξη και το είδος (όχι το μοντέλο) των επεξεργαστών σήματος, με τη σειρά που χρησιμοποιήθηκαν
στο insert, ανα κανάλι (π.χ. 1. Kick
Hole D112 – Noise Gate/EQ/Compressor,
2. SNR UP Sm57 – Expander/Comp/EQ, κλπ…).

2.    
Να
συμπεριληφθεί στον ίδιο πίνακα ή εκτός αυτού μια γενική
αναφορά στη
διαμόρφωση των χροιών με το equalizer ανά όργανο (π.χ. Τονισμός των θεμελιωδών συχνοτήτων του μπάσου
για όγκο στην περιοχή περίπου από 100
Hz και κάτω με shelving filter, τονισμός
του δακτυλισμού στην περιοχή μεταξύ 750-1000
Hz και ελάττωση των αρμονικών της χορδής στην περιοχή
των 2,5
kHz (peaking) για πιο θαμπό ήχο).

3.    
Σύντομη αναφορά σε συνδυασμούς μικροφώνων που
πραγματοποιήσατε, από ίδια πηγή (π.χ. πολλά μικρόφωνα από την ίδια κιθάρα) και
στο πως αντιμετωπίσατε πιθανές φασικές διαφορές.

4.    
Περιγραφή της δημιουργίας και της εκμετάλλευσης
του στερεοφωνικού πανοράματος (παναρισματα), γενικά…

5.    
Αναφερθείτε στις τεχνικές ρυθμικής και τονικής
διόρθωσης όπου αυτές εφαρμόστηκαν (π.χ. Ρυθμική διόρθωση τυμπάνων με το Elastic Audio ή τονική διόρθωση της βασικής φωνής με το Melodyne).

6.    
Περιγράψτε τις τεχνικές μίξης που εφαρμόστηκαν
(π.χ. Παράλληλη συμπίεση στο μπάσο για
σταθερές δυναμικές
ή Double Tracking για άνοιγμα της εικόνας και ζωντάνια στη βασική φωνή ή hard compression στα backing vocals για να έχουν
σταθερές δυναμικές στη μίξη κλπ…).

7.    
Αναφορά στη χρήση εφφε αντήχησης, καθυστέρησης ή
ότι άλλο FX χρησιμοποιήσατε. Για τα reverb αναφέρετε κατά περίπτωση αν ήταν σε insert ή σε aux bus και τον τύπο του αλγορίθμου (Plate, Room,
Hall, κλπ…)

8.    
Συντομη αναφορά στους αυτοματισμούς που έχετε
στη μίξη σας, εφόσον αυτοί υπάρχουν.

9.    
Αναφορά σε ότι πιστεύετε ότι έχει ειδικό
ενδιαφέρον στα πλαίσια όσων έχετε κάνει στην εργασία σας.

10. Περιγράψτε
το σκεπτικό με το οποίο προσεγγίσατε τη μίξη, ποιες δημιουργικές ιδέες
εφαρμόσατε, πως προσπαθήσατε να δημιουργήσετε
ενδιαφέρον και τέλος, πως αξιολογείτε εσείς το αποτέλεσμα!

Το
Report θα πρέπει να είναι από 2 έως
4 σελίδες, χωρίς να συνυπολογίζονται φωτογραφίες (αν θέλει κάποιος).
Τα
κείμενα σας να είναι σύντομα και περιεκτικά!

Καλή
επιτυχία!

Μ.Εμμανουήλ