Ομάδες εργασίας Ηλεκτροακουστικής

Οι ομάδες εργασίας στο μάθημα “Ηλεκτροακουστική” θα παρουσιάσουν τις εργασίες τους και θα εξεταστούν σε αυτές την Παρασκευή 29/6/2018 στις 15:00. 

Η εξέταση του μαθήματος για όσους δεν μετείχαν σε ομάδα εργασίας θα πραγματοποιηθεί κανονικά την προβλεπόμενη ώρα του Προγράμματος της Εξεταστικής (Παρασκευή 29/6/2018 στις 11:00).
Ο διδάσκων
Νίκος Αραβαντινός