ανακοίνωση εξετάσεων Θεοχαρίδη

Υπενθυμίζεται στους φοιτητές που σκοπεύουν να εξεταστούν στα μαθήματα “Ειδικές Εφαρμογές Πληροφορικής” και “Ψηφιακή Σύνθεση Ήχου” του κ. Θεοχαρίδη ότι επιπλέον της γραπτής εξέτασης, έχουν και υποχρεωτική εργασία η οποία είναι προς παράδοση την ημέρα/ώρα της εξέτασης. Οι φοιτητές θα πρέπει να έχουν μαζί τους τα αρχεία σε φλασάκι σύμφωνα με τις προδιαγραφές που περιγράφονται στα αντίστοιχα έγγραφα (εργασία εξαμήνου.pdf) στο e-class.

Φίλιππος Θεοχαρίδης