Εγγραφή πρωτοετών φοιτητών 2018-2019

Η εγγραφή των πρωτοετών φοιτητών θα πραγματοποιηθεί από τις 10-09-2018 έως και τις 17-09-2018 μόνο μέσω ηλεκτρονικής πλατφόρμας χωρίς την αναγκαιότητα κατάθεσης δικαιολογητικών και χωρίς να απαιτείται η μετάβαση στο Τμήμα.
Περισσότερες πληροφορίες περιέχονται στην σχετική ανακοίνωση του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων (πατήστε εδώ).  Τα μαθήματα θα αρχίσουν στις 8-10-2018 ενώ το πρόγραμμα μαθημάτων θα ανακοινωθεί στις αρχές Οκτωβρίου. Επίσης με νεότερη ανακοίνωση θα γνωστοποιηθούν τα απαραίτητα δικαιολογητικά που θα πρέπει να καταθέσουν οι πρωτοετείς φοιτητές στη Γραμματεία του Τμήματος για την παροχή των Ιδρυματικών υπηρεσιών.