ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΠΑΛΑΙΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

Οι δηλώσεις μαθημάτων των παλαιών φοιτητών του Τμήματος Τεχνολογίας Ήχου και Μουσικών Οργάνων θα πραγματοποιηθούν από Δευτέρα 24/09/2018 έως και Παρασκευή 05/10/2018. 

  • Οι φοιτητές που βρίσκονται χρονολογικά στο 3ο έως και το 15ο   τυπικό εξάμηνο σπουδών, θα κάνουν την δήλωση μαθημάτων χρησιμοποιώντας το ΕΝΤΥΠΟ  1, δηλώνοντας από 3ο έως και 7ο  εξάμηνο μέχρι και 39 διδακτικές μονάδες και από 8ο  και άνω 56 διδακτικές μονάδες. Οι διδακτικές μονάδες της πτυχιακής και πρακτικής δεν υπολογίζονται.
  • Οι φοιτητές που βρίσκονται χρονολογικά στο 17ο τυπικό εξάμηνο σπουδών και άνω , θα κάνουν την δήλωση μαθημάτων τους χρησιμοποιώντας το ΕΝΤΥΠΟ 2,  δηλώνοντας  μέχρι και 56 διδακτικές μονάδες. Οι διδακτικές μονάδες της πτυχιακής και πρακτικής δεν υπολογίζονται.

Οι δηλώσεις θα γίνονται δεκτές  με courier με πρωτότυπη υπογραφή ή  με εξουσιοδότηση φυσικού προσώπου. Εκπρόθεσμες δηλώσεις δεν θα γίνονται δεκτές.

Επίσης δίνεται η δυνατότητα στους φοιτητές να κάνουν την δήλωση μαθημάτων τους ηλεκτρονικά μέσω της υπηρεσίας students web του ιδρύματος. Οι φοιτητές θα εισέρχονται στην υπηρεσία από την διεύθυνση: http://omiros.teiion.gr/unistudent και θα χρησιμοποιούν τον ίδιο λογαριασμό που έχουν για τις υπηρεσίες Εύδοξος και ηλεκτρονική υπηρεσία απόκτησης δελτίου ειδικού εισιτηρίου (πάσο). Μέσω της υπηρεσίας studentsweb οι φοιτητές έχουν ακόμα την δυνατότητα να δουν την καρτέλα με προηγούμενες δηλώσεις και βαθμολογίες μαθημάτων. Επίσης έχουν την δυνατότητα να αιτηθούν διάφορες βεβαιώσεις που το τμήμα τους παρέχει (βεβαιώσεις σπουδών, αναλυτικές βαθμολογίες κ.α.).

Επισημαίνεται ότι η ανανέωση εγγραφών σε κάθε εξάμηνο σπουδών είναι υποχρεωτική για όλους τους φοιτητές, ακόμη και για τους επί πτυχίω που έχουν περάσει όλα τα μαθήματα και οφείλουν πρακτική άσκηση ή πτυχιακή εργασία ή και τα δύο μαζί. Απλά κάνετε Αποστολή κενή δήλωση.

Φοιτητές που δεν ανανεώνουν την εγγραφή τους επί δύο συνεχόμενα εξάμηνα διαγράφονται από τα μητρώα του Τμήματος βάση του Νόμου 4009, άρθρο 33 παρ.2

Εκ της Γραμματείας

Τμήμα ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΗΧΟΥ Κ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

 

Ανακοίνωση  

Έντυπο 1

Έντυπο 2