Ανακοίνωση κ. Μπούκα

Ανακοινώνεται στους φοιτητές που παρακολουθούν το μάθημα Ιστορία Μουσικής Ι ότι την ερχόμενη Τετάρτη 05 Δεκεμβρίου, εκτάκτως, το μάθημα θα ξεκινήσει στις 16:00 αντί στις 17:00.

Ο Διδάσκων

Ν. Μπούκας