ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Οι κάρτες σίτισης 15-11-2017 έληξαν. Όσοι δεν έχουν υποβάλει αίτηση για ανανέωση, έως στις 19-12-2018  δεν θα είναι δυνατή η σίτιση τους. Στείλτε στο email της Γραμματείας gramthmo@teiion.gr το εκκαθαριστικό της εφορίας (φορ.έτος 2017) από το λογιστή σας με το ονοματεπώνυμο σας στο θέμα με την αίτηση συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη ή περάστε από τη Γραμματεία .

Οι πρωτοετείς φοιτητές που δεν έχουν υποβάλει αίτηση παρακαλούνται να επικοινωνήσουν με τη Γραμματεία και να αναζητήσουν στην ιστοσελίδα του Τμήματος στη φοιτητική μέριμνα τα δικαιολογητικά.

                                                                                           Η Επιτροπή Σίτισης

Ανακοίνωση

Αίτηση