Ανακοίνωση για Πρακτική Άσκηση Εαρινού Εξαμήνου Ακ. Έτους 2018-2019