ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

Οι δηλώσεις μαθημάτων του Τμήματος θα πραγματοποιηθούν από 12/03/2019 έως και 26/03/2019.

Οι φοιτητές, δικαιούνται να δηλώσουν μαθήματα με την εξής σειρά: 

1. τα οφειλόμενα μαθήματα από τα εξάμηνα που προηγούνται του τυπικού τους στο οποίο και εγγράφονται 

2. τα μαθήματα του τυπικού εξαμήνου και 

3. τα μαθήματα του επόμενου εξαμήνου, αν περισσεύουν Διδακτικές Μονάδες.(εως 39 ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ)

Από το 4ο εξάμηνο και άνω θα πρέπει να δηλώσουν κατεύθυνση. Θα πρέπει να επιλέξουν μία κατεύθυνση και αυτή πρέπει να ακολουθήσουν στα επόμενα εξάμηνα.

Τα ΕΥ μαθήματα της Ηχοληψίας είναι:

  • Δ.409 ΕΥ Ψηφιακή Σύνθεση Ήχου
  • Ε.512 ΕΥ Δημιουργική Μουσική Τεχνολογία
  • ΣΤ.612 ΕΥ Μίξη Ήχου
  • Ζ.710 ΕΥ Μεταπαραγωγή και Mastering

Τα ΕΥ μαθήματα της Κατασκευής Μουσικών Οργάνων είναι:

  • Δ.410 ΕΥ Σχεδιασμός Ακουστικής Χώρων με Η/Υ
  • Ε.513 ΕΥ Σχεδιασμός Μουσικών Οργάνων από  Ισότροπα Υλικά
  • ΣΤ.613 ΕΥ Σχεδιασμός Μουσικών Οργάνων από  Ανισότροπα Υλικά
  • Ζ.711 ΕΥ Σχεδιασμός Μουσικών Οργάνων με Η/Υ 

Προκειμένου για τα προϋποτιθέμενα μαθήματα δηλ αυτά που αποτελούν “αλυσίδα” τα οποία, σύμφωνα με τις προβλέψεις του νόμου για τη μεταβατική λειτουργία του ΤΗΜΟ, δεν θα διδαχθούν στο ακόλουθο διδακτικό έτος, η υποχρεωτική σειρά θεωρείται προαιρετική και όχι υποχρεωτική.

Συνεπώς οι φοιτητές μπορούν να δηλώσουν και να παρακολουθούν το επόμενο συνεχόμενο μάθημα του εαρινού εξαμήνου και στην περίπτωση που έχουν αποτύχει στις εξετάσεις του προηγούμενου. (Θεωρία Μουσικής Ι, Θεωρία Μουσικής ΙΙ)

Οι φοιτητές θα μπορούν να κάνουν την δήλωση μαθημάτων τους ηλεκτρονικά μέσω της υπηρεσίας studentsweb του ιδρύματος.

Οι φοιτητές θα εισέρχονται στην υπηρεσία από την διεύθυνση: http://omiros.teiion.gr/unistudent και θα χρησιμοποιούν τον ίδιο λογαριασμό που έχουν για τις υπηρεσίες Εύδοξος και ηλεκτρονική υπηρεσία απόκτησης δελτίου ειδικού εισιτηρίου (πάσο).

Οι φοιτητές οι οποίοι έχουν χάσει τους κωδικούς τους, θα επικοινωνήσουν με την Γραμματεία του Τμήματος (κα Αραβαντινού τηλ.2671092855)στις 22 και 26 /3/2019 για να γίνει η δήλωσή τους.

Εκ της Γραμματείας