Πολιτισμική Τεχνολογία & Πολυμέσα – Ν. Λάσκαρης

Τα μαθήματα Πολιτισμική Τεχνολογία (Θ) και Πολυμέσα (Θ,Ε) θα γίνονται ως εξής:

Πολιτισμική Τεχνολογία (Θ): Πέμπτη 19.00-21.00

Πολυμέσα (Θ): Παρασκευή 17.00 – 19.00

Πολυμέσα (Ε): Παρασκευή 19.00 – 21.00

Ο Διδάσκων

Δρ. Ν. Λάσκαρης