Προκηρύξεις για πρόσληψη Επιστημονικών και Εργαστηριακών Συνεργατών και Ακαδημαϊκών Υποτρόφων

Στο Κεντρικό Site του ΤΕΙ Ιονίων Νήσων έχουν αναρτηθεί οι Προκηρύξεις για την πρόσληψη α) Επιστημονικών και Εργαστηριακών Συνεργατών και β) Ακαδημαϊκών Υποτρόφων

Τα σχετικά link είναι:

α) Προκήρυξη Επιστημονικών και Εργαστηριακών Συνεργατών

β) Προκήρυξη Ακαδημαϊκών Υποτρόφων