Ανακοίνωση κ. Εμμανουήλ: Ύλη θεωρητικών μαθημάτων

H ύλη των θεωρητικών μαθημάτων του κ.Εμμανουήλ είναι η εξής:

 

 

1.   
Ραδιοτηλεοπτική Παραγωγή: Όλες οι σημειώσεις του μαθήματος.

 

2.   
Πολυμέσα: Από το βιβλίο «Τεχνολογία
Πολυμέσων
» τα κεφάλαια: 1, 5, 6 & 8 σε συνάρτηση με τις σημειώσεις του
μαθήματος.

 Η ανάγνωση των παραπάνω κεφαλαίων θα πρέπει να γίνει
βάσει των όσων διδάχθηκαν και ιδιαίτερα να δωθεί έμφαση στα ψηφιακά φορμά ήχου,
εικόνας και βίντεο, καθώς και στους διάφορους κωδικοποιητές.

Οι σημειώσεις είναι ανανεωμένες και οι φοιτητές θα πρέπει να προμηθευούν την τελευταία έκδοση που είναι από σήμερα διαθέσιμη.

 

3.   
Μίξη Ήχου: Όλες οι σημειώσεις του μαθήματος & από το βιβλίο
«Ηχοληψία» του Δώδη σελίδες:
414-422.

 

 

Τέλος, οι σημειώσεις των μαθημάτων θα είναι διαθέσιμες
στη βιβλιοθήκη αλλά μπορούν να ζητηθούν και από τον διδάσκοντα σε ηλεκτρονική μορφή.

 

Ο διδάσκων

Μ.Εμμανουήλ