Ανακοίνωση Εξέτασης Θεωρίας Ηλεκτρονικα

Η εξέταση της Θεωρίας Ηλεκτρονικά θα γινει σε δύο ομάδες ως φαίνεται στο πρόγραμμα της εξεταστικής.

Οι ομάδες χωρίζονται ως ακολούθως:
Ομάδα Α’: Τα επίθετα απο Α εως και Κ
Ομάδα Β’:  Τα επιθετα απο Λ εως και Ω

Ο διδάσκων
Δρ. Νικόλαος Λάσκαρης