Ανακοίνωση για την Πρακτική Άσκηση Χειμ. Εξ. Ακ. Έτους 2017 – 2018

Οι φοιτητές/τριες που επιθυμούν να ξεκινήσουν την πρακτική τους άσκηση τον Οκτώβριο – σε δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς – θα πρέπει να καταθέσουν τα συνημμένα αρχεία- έντυπα από Tετάρτη 20 Σεπτεμβρίου έως και την Tετάρτη 27 Σεπτεμβρίου 2017 .
Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι όπως, τα αρχεία των εντύπων να είναι σε ηλεκτρονική μορφή και να μη συμπληρώνονται χειρόγραφα. Μετά να εκτυπώνονται ασπρόμαυρα και να υπογράφονται, εις διπλούν.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στη Γραμματεία του Τμήματος στην κ. Αραβαντινού Ναταλία (τηλ. 26710-92861 και 26710-92855).
E-mail: natalia.arav@gmail.com).

Η Επιτροπή Πρακτικής Άσκησης

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΝΑΡΞΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΧΕΙΜ. 2017-18

Ε01. ΑΙΤΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΗ ΣΤΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΓΙΑ ΕΓΚΡΙΣΗ Π.Α.

Ε03. ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΦΟΡΕΑ.16.17doc

ΦΟΡΕΙΣ ΓΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 2017-18