Ανακοίνωση για το Στεγαστικό Επίδομα Ακ. Έτους 2016-2017

Γνωστοποιείται ότι η υποβολή των αιτήσεων για τη χορήγηση στεγαστικού επιδόματος για το ακαδημαϊκό έτος 2016-2017 θα πραγματοποιηθεί μέσω της ιστοσελίδας https://stegastiko.minedu.gov.gr του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, από τις 27 Σεπτεμβρίου έως και 20 Οκτωβρίου 2017.

Η διαδικασία υποβολής και τα δικαιολογητικά που θα απαιτηθούν περιγράφονται αναλυτικά στο σχετικό συνημμένο έγγραφο του Υπουργείου.

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ-ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΟΥ-ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ-2016-2017