Σημαντική Ανακοίνωση για τους Πρωτοετείς

Ενημερώνονται οι Πρωτοετείς σπουδαστές μας οτι μαζί με τα υπόλοιπα δικαιολογητικά εγγραφής απαιτείται και Βεβαίωση ΑΜΚΑ την οποία μπορούν να προμυθευτούν από  τα ΚΕΠ.