Πρόγραμμα Υποτροφιών Ινδονησιακής Τέχνης και Πολιτισμού (IACS)

 

 

 

 

 

Η κυβέρνηση της Ινδονησιακής Δημοκρατίας προκηρύσσει μία (1) θέση υποτροφίας σε Έλληνα φοιτητή στο πλαίσιο του Προγράμματος υποτροφιών Ινδονησιακής Τέχνης και Πολιτισμού «Indonesian Arts and Culture Scholarship (IACS)» για το έτος 2018 με θέμα «The Colors of Beautiful Indonesia» το οποίο θα πραγματοποιηθεί σε εκπαιδευτικά κέντρα της Ινδονησίας από τις 17 Μαρτίου μέχρι τις 24 Ιουνίου 2018.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αναζητήσουν περισσότερες πληροφορίες και οδηγίες για την υποβολή αιτήσεων στα συνημμένα έγγραφα.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθυνθούν στην Πρεσβεία της Ινδονησίας στην Αθήνα (κυρία Dyah Susilowati, τηλέφωνο 2106774692, εσ: 3, ηλ. ταχυδρομείο: cultural.athens@kemlu.go.id).

Οι αιτήσεις υποβάλλονται στην Πρεσβεία της Ινδονησίας μέχρι τις 25 Ιανουαρίου 2018. Κατά την υποβολή της σχετικής αίτησης οι υποψήφιοι θα πρέπει να πληρούν όλες τις προϋποθέσεις που ορίζονται.

 

 

 

2018 INDONESIAN ARTS AND CULTURE SCHOLARSHIP

(17 March– 24 June 2018)

A. BACKGROUND

The Indonesian Arts and Culture Scholarship (IACS) has been conducted since

2003 and was initially offered to and participated by member countries of the

South West Pacific Dialogue (SwPD); Australia, New Zealand, Papua New

Guinea, the Philippines, Timor-Leste, and the host Indonesia.

Bearing in mind the significance and advantages obtained from the program,

the scholarship was expanded over the years to include member countries of

ASEAN, ASEAN+3, PIF countries, as well as many countries from all regions in

the world. In the period of 2003 to 2017, the scholarship has been awarded to

776 alumni from 69 countries.

Due to the limited space and the vast amount of interest in the program, the

Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Indonesia in cooperation with

Indonesian Embassies and Consulates overseas, hold a series of selection

process. Taken into considerations are, among others, the awardees’

background, gender, regional representation and the interest to learn

Indonesian culture.

In order to deepen the awardees’ understanding of Indonesian arts and culture,

and to enhance their skills for the final performance, awardees will be divided

and assigned by the organising committee to different arts centers for the

duration of approximately 3 (three) months. The arts centers are located in 6

(six) provinces, namely: Bali; West Sumatera; East Kalimantan; East Java;

South Sulawesi and Yogyakarta.

Awardees will live within or around the arts center, allowing for the chance to

experience the local heritage and interact with the local community. Synergy

between theory and practices shared inside and outside the arts center would

undoubtedly become the driving force for shaping international cultures and

norms, and will eventually strengthen regional as well as global understanding

and cooperation at a people-to-people level.

B. OBJECTIVE

The program serves to demonstrate Indonesia’s commitment as an initiator of

the establishment of South West Pacific Dialogue and as the originator member

of ASEAN in advancing the social culture cooperation in the region. The

program also has an objective to encourage better understanding amongst

participants from member countries through Indonesia’s immensely diverse arts

and cultural heritage. Finally, the programme aims to cultivate a culture of

cooperation, emerging from direct contact and sharing of cultures amongst

people involved in the program, leading to thriving diplomatic relations in the

region and worldwide.

C. PARTICIPANTS

Awardees of the 2018 IACS will be targeted from many countries: member

countries of ASEAN, ASEAN + 3, East Asia Summit, ASEAN Dialog Partners,

ASEAN + European Union, Asia Pacific Economic Cooperation, Asia-Europe

Meeting, Africa Region, Melanesian Spearhead Group and members of South

West Pacific Dialog as the original participants of Indonesian Arts and Culture

Scholarship.

D. TIME

The non-degree arts and culture scholarship is offered for three months period

of time, starting on 17 March to 24 June 2018.

E. LOCATION

After 1 (one) week of orientation/introduction of the program in Jakarta,

awardees are given the art center designated for them by the organizing

committee on the basis of their motivation, interests, gender, regional dispersion

etc. Decision of the designated arts center is subject to the discretion of the

organizing committee.

F. LIST OF COURSES

Basically, all awardees will learn about Indonesian arts and culture in general

while their staying in the art centers. However, some of the courses will be

different in each arts center depending on the local arts and culture. For

example, In East Java, the awardees will learn East Javanese arts and cultures

including Madurese Gamelan, process of batik and its significance; karawitan;

traditional Javanese dance; and Javanese language. In Bali, the awardees will

learn Balinese art and culture, namely Balinese dance and gamelan.

Meanwhile, in South Sulawesi, the awardees will learn the Sulawesi arts and

culture, as well as the local language.

Each arts centre will arrange social and environment projects moreover special

visit to several historical places as well as renowned tourist destinations for

awardees.

Prior to their residency at arts centres, awardees should participate in one week

orientation in Jakarta and will learn issues such as the aim and objectives of the

Scholarship; Introduction to Indonesian Culture; Indonesian contemporary arts

and cultures, Information about the activities and curriculum offered by the art

centers, etc.

All awardees will perform in an arts and cultural night titled “Indonesia Channel”

to remark the closing of the scholarship program. The “Indonesia Channel” is

scheduled to be held on 21 June 2018. Awardees will return to their respective

countries on the following days.

G. SCHOLARSHIP COVERAGE

The scholarship will cover:

· Tuition fee (including extra-curricular activities);

· A round trip economy class ticket;

· Accommodation (board and lodging);

· Local transportation during program;

· Health insurance (limited). All awardees are advised to have their own

health insurance.

· Monthly allowance of Rp. 2.000.000,-.

H. APPLICATION SUBMISSION

For Indonesian applicants, the application form could be sent to:

THE MINISTRY OF FOREIGN AFFAIRS

Directorate of Public Diplomacy

Tower Building, 12th Floor

Jl. Taman Pejambon No. 6

Jakarta 10110

Note:

The applications should be received by the Ministry of Foreign Affairs of

Indonesia on 10 January 2018.

For foreign applicants, the application form must be sent to:

The Embassy/Consulate General of Indonesia in respective countries

Note:

The applications should be received by the Ministry of Foreign Affairs of

Indonesia on 10 January 2018 and the Embassies/Consulates on 30

December 2017 at the latest.

I. TERMS AND CONDITIONS

1. Candidates should be a single, between the ages of 21 to 27 years-old

with at least a high school diploma;

2. Candidates should possess high interest and talent in arts. Arts students or

those with an academic history on Indonesian culture are encouraged to

apply;

3. Bearing in mind the intensity of the program, candidates are highly advised

to ensure prime physical mentally/psychologist conditions, particularly for

female candidates to ensure that they do not conceive prior and during the

program;

4. Participants must arrive in Indonesia a day before the Orientation Program.

5. Participants must follow the whole program, including orientation program

and Indonesian Channel.

6. Candidates must complete the application form (attached) and submit it

along with the followings:

1) A Motivation Letter;

2) 3 (three) passport-sized photographs;

3) A photo-copy of passport with validity period at least two years;

4) A photo-copy of academic diploma;

5) A photo-copy of the latest valid health certification from a qualified

medical practitioner. On the day of leaving the origin country, participants

should equipped themselves with a valid health certification from a

qualified medical practitioner;

6) A letter of recommendation;

7) A personal signed statement declaring the following:

a. the willingness to be subject to Indonesian laws and regulations

during his/her stay in Indonesia;

b. the willingness to follow all the rules and regulations set up by the

organizing committee and art centers;

c. the willingness to accept the facilities provided by the organizing

committee and arts centers and stay at the designated

accommodations;

d. not to work or be employed for financial benefits during the program;

e. the willingness to follow the travel arrangements arranged by the

organizing committee;

f. the willingness to participate in all the program arranged by the

organising committee and art centers, unless, during the program,

declared unfit by a qualified medical practitioner;

g. the willingness to leave Indonesia after the closing ceremony, at a

date determined by the organizing committee.

h. The willingness to pay penalty and to finance my own travel

expenses, should I withdraw my participation during the course of the

program.

7. The programme will include Indonesian language lesson. A mastery (be it

minimum) in Bahasa Indonesia will be an advantage for candidates, but is

not a main criterion for the programme, meanwhile basic skill in English is

compulsory.

J. CONTACT DETAILS

For further information, please send email to:

iacs@kemlu.go.id

 

 

Indonesian Art and Culture Scholarship 2018

 

Personal Statement

 

 

Name              :

 

State               :

 

I declare         :

 

·         The willingness to be subject to Indonesian laws and regulations during my stay in Indonesia;

 

·         The willingness to follow all the rules and regulations set up by the organizing committee and art centers;

 

·         The willingness to accept the facilities provided by the organizing committee and arts centers and stay at the designated accommodations;

 

·         Not to work or be employed for financial benefits during the program;

 

·         The willingness to follow the travel arrangements arranged by the organizing committee;

 

·         The willingness to participate in all of the program arranged by the organizing committee and art centers, unless, during the program, declared unfit by a qualified medical practitioner;

 

·         The willingness to leave Indonesia after the closing ceremony, at a date determined by the organizing committee;

 

·         The willingness to bear any excess baggage at my expenses.

 

·         The willingness to pay penalty and to finance my own travel expenses, should I withdraw my participation during the course of the program

 

 

 

 

Signature ___________________________

 

 

 

Place/Date___________________________

 

 

 

 

 

MINISTRY OF FOREIGN AFFAIRS OF THE REPUBLIC OF INDONESIA

DIRECTORATE GENERAL OF INFORMATION

AND PUBLIC DIPLOMACY

Jl. Taman Pejambon No. 6 Jakarta Pusat 10110

 

 

INDONESIAN ARTS AND CULTURE SCHOLARSHIP 2018

Application Form

 

A. Personal Details

 

1.Name

a. Family name / Surname

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


   b. First or given name(s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.a. Date of birth

d

d

m

m

y

y

b. Place of birth

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Sex   Male                Female

 

4. Nationality

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Religion (optional)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Passport

a. Number

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b. Date of issue

d

d

m

m

y

y

c. Valid until

d

d

m

m

y

y

 

7.a. Permanent address in home country

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b. Telephone number (include country code)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c. e-mail address

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. Marital status            Single          Married          Widowed          Divorced

 

9.a. Occupation

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b. Name of employer or school

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c. Address of employer or school

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10. Person to be notified in case of an emergency

a. In Indonesia

i. Name

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ii. Relationship

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

iii. Address

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

iv. Telephone number

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b. In home country

i. Name

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ii. Relationship

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

iii. Address

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

iv. Telephone number

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B. Academic Background

 

University / Higher Education Institution

Subject

Degree obtained / expected

Year

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C. Language (insert Pmark where appropriate)

 

 

None

Basic

Conversational

Fluent

Indonesian

 

 

 

 

English

 

 

 

 

 

D. Professional History

 

Company / Organization

Position

Year

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


E. Travels

 

Countries

Reason

Year

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

F. Special Needs (allergies, food restrictions, etc.)

___________________________