Συγκρότηση

Το Τμήμα Τεχνολογίας Ήχου και Μουσικών Οργάνων (συχνά αναφερόμενο με το ακρωνύμιο Τ.Η.Μ.Ο.) ξεκίνησε τυπικά την λειτουργία του τον Ιούλιο του 1999 ως μέλος του ΤΕΙ Ηπείρου, με την ονομασία «Τμήμα Τεχνολογίας Μουσικών Οργάνων, Ηχοληψίας και Μουσικής Παραγωγής», συμπληρώνοντας γνωστικά το ήδη λειτουργόν εκεί Τμήμα Παραδοσιακών Μουσικών Οργάνων.
Τον Σεπτέμβριο του 2000 στεγάσθηκε στο Ληξούρι Κεφαλονιάς στα ιστορικά κτίρια της Βαλλιανείου Επαγγελματικής Σχολής, ανήκον ακόμη στο ΤΕΙ Ηπείρου, ως πρώτο βήμα της προσάρτησής του στο προς ίδρυση τότε ΤΕΙ Ιονίων Νήσων. Τέλος, τον Δεκέμβριο του 2003 έγινε η εν λόγω προσάρτηση, με το τμήμα να παίρνει την τωρινή του ονομασία και υπόσταση.