Εργαστήρια

Το τμήμα διαθέτει μια σειρά από εργαστηριακούς χώρους διαμορφωμένους κατάλληλα, στους οποίους οι σπουδαστές εξασκούν τις θεωρητικές γνώσεις προσομοιώνοντας τον χώρο εργασίας. Ο εξοπλισμός στο ΤΗΜΟ βρίσκεται συνεχώς σε διαδικασία αναβάθμισης.
Ας πάρουμε τα εργαστήρια με την σειρά:
Στούντιο ηχογράφησης
Το Τμήμα Τεχνολογίας Ήχου και Μουσικών Οργάνων διαθέτει ένα σύγχρονο και άρτια εξοπλισμένο στούντιο ηχογραφήσεων. Πιο συγκεκριμένα, το στούντιο της σχολής αποτελείται από:
Σύστημα πολυκάναλης καταγραφής/αναπαραγωγής ProTools HD, με ελεγκτή AVID C24.
Κονσόλα ήχου production, in-line, Soundcraft Ghost (48 channels).
Κεντρικό σύστημα ακρόασης Klein+Hummel O 310D.
Βοηθητικό σύστημα ακρόασης Yamaha MSP10.
Προενισχυτές σήματος:

a) Millennia STT1.
b) Universal Audio 6176.
c) GrooveTubes Vipre.
d) Avalon AD2022.
e) DBX 376
6. Δυναμικοί επεξεργαστές:
a) Universal Audio 2-LA-2
b) GrooveTubes Glory Comp
c) TubeTech SMC 2B
d) Empirical Labs Distressor

7. Επεξεργαστές FX:
a) TC Reverb 4000
b) Yamaha SPX2000
c) Lexicon PCM81
d) Kurzweil Rumor
e) Kurzweil Mangler

Επίσης, το στούντιο διαθέτει μια πολύ σπουδαία συλλογή μικροφώνων, μεταξύ των οποίων συγκαταλέγονται τα:

a) Sony C800G
b) Manley Gold Reference mic
c) Neumann U87
d) Holophone 7.1
e) Neumann KM184 stereo pair
f) Neumann KM183 stereo pair
g) Shure KSM44
h) AKG C414
i)  AKG C451 stereo pair
j) Studio Projects LSD2 stereo mic

Η συλλογή ολοκληρώνεται από μια πληθώρα δυναμικών και πυκνωτικών μικροφώνων AKG, Audio Technica, Shure, Beyer Dynamic, Sennheiser, κλπ…

Τέλος, το στούντιο της σχολής διαθέτει ένα live room καθώς και ένα δεύτερο χώρο εργασίας για επεξεργασία και μίξη (Studio B).

 

 

Εργαστήριο Εφαρμοσμένης Μηχανικής – Ακουστικής
Το εργαστήριο Εφαρμοσμένης Μηχανικής & Ακουστικής του τμήματος διαθέτει τον απαραίτητο εξοπλισμό για την κατανόηση εννοιών απαραιτήτων σε ένα ευρύ υπόβαθρο τόσο της κατασκευής, λειτουργίας και παιξίματος των μουσικών οργάνων όσο και της επιστήμης, τεχνολογίας και αισθητικής του ήχου γενικότερα.
Ο εξοπλισμός του εργαστηρίου Φυσικής απαρτίζεται από ελατήρια διαφορετικής ελαστικότητας, σωλήνα του Κundt, παλμογράφους, συσκευές δημιουργίας στάσιμων κυμάτων σε χορδές, γυάλινους σωλήνες, μονόχορδο, χρονόμετρα κ.α.
Το εργαστηριακό μέρος του μαθήματος της Φυσικής – Κυματικής έχει ως αντικειμενικούς στόχους τους παρακάτω:

Εξοικείωση με τις διάφορες πειραματικές συσκευές
Μελέτη ταλαντώσεων, κυματικών φαινομένων (οδεύοντα και στάσιμα κύματα), στάσιμων κυμάτων σε χορδές και αέριες στήλες, προσδιορισμός της ταχύτητας του ήχου στον αέρα.
Εισαγωγή στην έννοια των πειραματικών σφαλμάτων και κατανόηση της αναγκαιότητας υπολογισμού τους

Εργαστήριο Μουσικής Τεχνολογίας
Διαθέτει προσωπικούς υπολογιστές (PC) τελευταίας τεχνολογίας, εφοδιασμένους με εξειδικευμένο υλικό (hardware) απαραίτητο για την επεξεργασία του ήχου, όπως κάρτες ήχου, πληκτρολόγια, ηχεία και μικρόφωνα. Είναι εγκατεστημένη επίσης μια γκάμα εξειδικευμένου λογισμικού (το οποίο βρίσκεται υπό μόνιμη αναβάθμιση) συμπεριλαμβανομένων των: Reaktor, CuBase, Nuendo, ProTools, Max/MSP/Jitter, Tcl/Tk/Snack, Visual Studio .NET, κ.α.

Εργαστήριο Μουσικής Τεχνολογίας
Εργαστήριο Πληροφορικής
Το εργαστήριο Πληροφορικής βρίσκεται στο κτίριο (D) και εξυπηρετεί πέραν από κάποια μαθήματα όπως «Πληροφορική Ι» και «Ψηφιακή Επεξεργασία Ήχου», ως ελεύθερο εργαστήριο πρόσβασης στο Διαδίκτυο και προετοιμασίας εργασιών.
Ξέχωρα του υπάρχοντος εργαστηρίου Πληροφορικής και του εργαστηρίου Μουσικής Τεχνολογίας, βρίσκεται στο στάδιο της σχεδίασης ένα νέο εργαστήριο οπτικοακουστικών εφαρμογών και πολυμέσων, στο κτίριο (D). Αίθουσα μηχανημάτων Η αίθουσα μηχανημάτων βρίσκεται στo κτίριο (C). Στην αίθουσα υπάρχουν εγκατεστημένα κυρίως μηχανήματα επεξεργασίας ξύλου, με πολλαπλές χρήσεις στον Τομέα Κατασκευών Μουσικών Οργάνων.

’ποψη της αίθουσας μηχανημάτων του τμήματος
Το εργαστήριο της κιθάρας στεγάζεται στο κτίριο (D) και εξυπηρετεί βεβαίως την Τεχνολογία Μουσικών Οργάνων, και την αντίστοιχη επιλογή Εγχόρδων και Κιθάρας.

Εργαστήριο κιθάρας
Εργαστήριο Τεχνολογίας Μουσικών Οργάνων

Το εργαστήριο επικεντρώνεται:

Α. στον σχεδιασμό μουσικών οργάνων με Η/Υ

Β. στον σχεδιασμό μουσικών οργάνων από ισότροπα και ανισότροπα υλικά

Γ. στην κατασκευή μουσικών οργάνων από ανισότροπα υλικά
Ο σπουδαστής έρχεται σε επαφή για πρώτη φορά με μηχανές κατασκευής εξαρτημάτων και κυρίων μερών των μουσικών οργάνων. Ειδικεύεται στην ασφαλή χρήση των εργαλείων του εργαστηρίου και στο χειρισμό μετάλλου και ξύλου.
Εκπαιδεύεται στους τρόπους αποσυναρμολόγησης των κινητικών αλυσίδων. Οι σπουδαστές μαθαίνουν να αναγνωρίζουν τα όργανα και να τα εντάσσουν σε οικογένειες.
Η εκπαίδευση στο εργαστήριο Τεχνολογίας Μουσικών Οργάνων, περιλαμβάνει τις ενότητες που αφορούν κυρίως στα έγχορδα μουσικά όργανα όπως:
Σχεδιασμό –  Κατασκευή –  Ανακατασκευή –  Αναπαλαίωση –  Επισκευή – Συντήρηση.
Το εργαστήριο Τεχνολογίας Μουσικών Οργάνων διαθέτει, άρτιο και σύγχρονο υλικοτεχνικό εξοπλισμό ικανό για την κάλυψη των επιστημονικών αναγκών του.