3ο Τ.Η.Μ.Ο. Φεστιβάλ 2016

Ημέρες Μουσικής Δημιουργίας του Τμήματος Τεχνολογίας Ήχου και Μουσικών Οργάνων
Παρασκευή 17 και Σάββατο 18 Ιουνίου 2016