Βιβλιοθήκη

Υπεύθυνη Βιβλιοθήκης: Αραβαντινού Ναταλία

Τηλέφωνο: 26710-93893
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ Εαρ 2016 – 2017: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ