Δραστηριότητες και Τάσεις

Οι σπουδαστές αποτελούν σαφώς το ζωτικότερο κομμάτι του τμήματος, και πιθανότατα και όλης της πόλης. Από πλευράς οργάνωσης, υπάρχει πενταμελές συμβούλιο το οποίο επιλαμβάνεται όλων των φοιτητικών θεμάτων. ’κρως ενεργό σε κινητοποιήσεις που αφορούν την βελτίωση υποδομών, παροχών αλλά και εκπαιδευτικών θεμάτων γενικότερα, το πενταμελές αποτελεί κινητήριο όργανο του τμήματος, και μέσο για διάλογο.
Το φοιτητικό κίνημα στο Ληξούρι έχει παίξει κεντρικό ρόλο στην πορεία του τμήματος, από την ίδρυσή του έως σήμερα. Πρόσφατες «κατακτήσεις» των φοιτητών μπορούν να θεωρηθούν η λειτουργία του φοιτητικού στεκιού, η αναμόρφωση της αίθουσας προβών, η διοργάνωση εκπαιδευτικών εκδρομών, κ.α. Αξιοσημείωτη συνεισφορά στο τμήμα μπορεί να θεωρηθεί επίσης η εθελοντική δημιουργία, λειτουργία και συντήρηση του ιστοτόπου www.thmo.org ο οποίος είναι υψηλής ποιότητας, αφορά το σύνολο του τμήματος, και αποτελεί καθαρά φοιτητική υπόθεση – δημιουργός είναι ο φοιτητής κ. Αναστάσιος ’λβας.
Ακολουθεί μια σειρά από άκρως ενδιαφέροντα στατιστικά στοιχεία που αφορούν φοιτητικές τάσεις στο τμήμα. Είναι αποτέλεσμα έρευνας του φοιτητή του τμήματος κ. Αλέξανδρου Κωστή η οποία πραγματοποιήθηκε στα πλαίσια του μαθήματος του Σεμιναρίου Τελειοφοίτων υπό την εποπτεία του διδάσκοντα Γεωργίου Ηλιάδη.
Η έρευνα αφορά το χειμερινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2004-2005 και έχει επιλεγεί ένας μικρός αριθμός στοιχείων από ένα αρκετά μεγάλο σύνολο. Ξεκινώντας από κάποια δημογραφικά στοιχεία, φαίνεται η ηλικιακή κατανομή των φοιτητών, όπου οι ηλικίες 21-23 καταλαμβάνουν περίπου το 90% του μεριδίου των φοιτητών, στοιχείο λογικό δεδομένης και της νεαρής ηλικίας της σχολής, αντίστοιχα.

Ακολουθεί ανάλυση του τόπου καταγωγής των σπουδαστών. Βλέπουμε μια ευρεία γκάμα γεωγραφική, η οποία δεν εξαιρεί καμία περιφέρεια της χώρας. Σαφώς υπάρχει υπεροχή των περιοχών με υψηλότερη συγκέντρωση πληθυσμού.

Περνάμε σε στοιχεία σχετιζόμενα με την εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Βλέπουμε την σχολική κατεύθυνση των εισακτέων ανά φύλο με την τεχνολογική κατεύθυνση να υπερισχύει στα αγόρια και την θεωρητική στα κορίτσια.

Η επόμενη στατιστική αφορά τον αύξοντα αριθμό επιλογής του τμήματος στην δήλωση του μηχανογραφικού δελτίου του εισακτέου. Προκύπτει σαφέστατα συνειδητή επιλογή του τμήματος από τους μαθητές των λυκείων το οποίο υποδεικνύει σε επιλογή «φανατικού κοινού».

Συνεχίζουμε με φοιτητικές τάσεις και ενδιαφέροντα που σχετίζονται με την σπουδή στο Ληξούρι. Φαίνεται η επιλογή κατεύθυνσης το εξάμηνο που διεξήχθη η συγκεκριμένη έρευνα. Η κατεύθυνση Ηχοληψίας υπερτερούσε της Τεχνολογίας Μουσικών Οργάνων (κατεύθυνση Κατασκευών), ενώ νεότερα στοιχεία δείχνουν σαφή τάση εξισορρόπησης της καμπύλης.

Ακολουθούν τρία στατιστικά τα οποία έχουν να κάνουν με το φοιτητικό προφίλ και ενασχόληση.

Ακολουθεί ένας ιστόγραμμα της φοιτητικής προόδου ανά εξάμηνο, ήτοι του ρυθμού κατοχύρωσης των μαθημάτων.

Τέλος, παραθέτουμε τις φοιτητικές τάσεις σε σχέση με τα σχέδια των σπουδαστών για ενασχόληση με το πέρας των σπουδών.